Zajęcia otwarte

21
02.2018

21.02.2018. odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców, których głównym tematem były kolory. Do wspólnych zabaw wykorzystaliśmy zagadki, kolorowe klocki i chustę animacyjną. Wykonaliśmy także pracę plastyczną metodą origami z kółek do muzyki klasycznej według propozycji p. D. Dziamskiej.