Warsztaty prowadzone metodą Weroniki Sherborbe

12
03.2019

Dnia 12 marca odbyły się w naszej grupie zajęcia prowadzone metodą Weroniki Sherborne. Warsztaty przeprowadziła pani psycholog . Ćwiczenia stosowane w tej metodzie opierają się na doświadczeniach ruchowych, intensywności i ciągłości doświadczeń. Mają one szczególne znaczenie dla rozwoju wszystkich dzieci, a szczególnie dla dzieci z zaburzeniami w sferze ruchowej, emocjonalnej i społecznej. Metoda ta jest prosta, naturalna i możliwa do zastosowania w każdych warunkach, bez konieczności używania przyrządów.