Repertuar z języka angielskiego na miesiąc listopad dla dzieci z grupy „Misie”.

04
11.2017

Treści z języka angielskiego, jakie poznają dzieci z grupy „Misie”.


BINGO
There was a farmer had a dog.
and Bingo was his name-o.
B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O
And Bingo was his name-o.

Clap!
There was a farmer had a dog.
and Bingo was his name-o.
*-I-N-G-O, *-I-N-G-O, *-I-N-G-O
And Bingo was his name-o.
(* = clap)

Pat your legs!
There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o.
*-*-N-G-O, *-*-N-G-O, *-*-N-G-O
And Bingo was his name-o.
(* = pat your legs)

Pat your tummy!
There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o.
*-*-*-G-O, *-*-*-G-O, *-*-*-G-O
And Bingo was his name-o.
(* = pat your tummy)

Pat your head!
There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o.
*-*-*-*-O, *-*-*-*-O, *-*-*-*-O
And Bingo was his name-o.
(* = pat your head)

Jump!
There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o.
*-*-*-*-*, *-*-*-*-*, *-*-*-*-*
And Bingo was his name-o.
(* = jump)

There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o.
B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O
And Bingo was his name-o.

Days of The Week Song For Kids
Monday,
Tuesday,
Wednesday
Thursday,
Friday,
Saturday,
Sunday.

I love the days of the week:
Monday,
Tuesday,
Wednesday
Thursday,
Friday,
Saturday,
Sunday.

Words:
Monday,
Tuesday,
Wednesday
Thursday,
Friday,
Saturday,
Sunday.