Repertuar z języka angielskiego na miesiąc listopad dla dzieci z grupy „Misie”.

04
11.2018

Treści z języka angielskiego, jakie poznają dzieci z grupy „Misie”.

Let's Go Out!

Let's go out! Let's go out!
What's the weather like?
It's sunny, It's sunny!
Let's go out! Let's go out!
What's the weather like?
It's windy! It's windy!
Let's go out! Let's go out!
What's the weather like?
It's raining! It's raining!
Let's go out? Yikes!

 

Days of The Week Song For Kids
Monday,
Tuesday,
Wednesday
Thursday,
Friday,
Saturday,
Sunday.

I love the days of the week:
Monday,
Tuesday,
Wednesday
Thursday,
Friday,
Saturday,
Sunday.

Words:
Monday,
Tuesday,
Wednesday
Thursday,
Friday,
Saturday,
Sunday.

It’s sunny!;
It’s windy!;
It’s raining!; 
sunglasses; 
scarf; 
umbrella;
Let’s go out!; Splash!