Polska to mój dom!

29
04.2019

W ostatnim tygodniu kwietnia w grupie Krasnale realizowany był projekt edukacyjny z zakresu edukacji patriotyczno– regionalnej pt.: „Kim jest patriota? To ja i ty!”. Dzieci utrwalały wiadomości związane z naszym krajem, symbolami narodowymi oraz historią Polski. W ramach kształtowania postaw patriotycznych dzieci uczyły się pracować z mapą fizyczną Polski, wskazywały największe miasta i rzeki oraz samodzielnie wykonywały flagi.