Piosenki i wiersze na kwiecień

02
04.2018

Piosenki: "Mazurek Dąbrowskiego", "Wielkie sprzątanie"
Wiersz: "Tylko nic nie mówcie krowie"

Tylko nic nie mówcie krowie
Halina Szayerowa

Nabiał - produkt
smaczny, zdrowy
Dostajemy go od krowy

Tylko nic nie mówcie krowie

Jak się krowa
o tym dowie,
to się jej
przewróci w głowie
i gotowa narozrabiać
I przestanie nabiał dawać,
czyli: masło, mleko, sery
i śmietanę na desery!
No i jajka.

Co ja baję?
Przecież jajka kura daje.

Tylko nic nie mówcie kurze!

Niech je daje jak najdłużej!
Bo jak o tym się rozgłosi...
to przestanie jajka znosić!

"Wielkie sprzątanie"
sł. i muz. Joanna Bernat
I.
W lesie na polanie
dziś ważne zebranie.
Wzięły się zwierzęta
za wielkie sprzątanie.
Ref.
Szu-szu-szu! Szu-szu-szu!
Pracujemy ile tchu!
Szu-szu-szu! Szu-szu-szu!
Zaraz czysto będzie tu!
II.
Mrówki ze ślimaczkiem
sprzątają pod krzaczkiem,
a żabki z wiewiórką
w strumyku za górką.
Ref.
Szu-szu-szu! Szu-szu-szu..
III.
Zbierają sikorki
papierki i worki,
a maleńkie muszki
butelki i puszki.
Ref.
Szu-szu-szu...
IV.
Kosy pogwizdują
i śmieci pakują,
a niedźwiadek z liskiem
sortują je wszystkie.
Ref.
Szu-szu-szu...
V.
A gdy posprzątały
ten list nam wysłały:
"Pamiętajcie dzieci,
by w lesie nie śmiecić!"


Mazurek Dąbrowskiego
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy

Marsz, marsz, Dąbrowski
Z ziemi włoskiej do Polski
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami
Dał nam przykład Bonaparte
Jak zwyciężać mamy

Marsz, marsz, Dąbrowski
Z ziemi włoskiej do Polski
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze

Marsz, marsz, Dąbrowski
Z ziemi włoskiej do Polski
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany:
Słuchaj jeno pono nasi
Biją w tarabany!

Marsz, marsz, Dąbrowski
Z ziemi włoskiej do Polski
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem